Anvisning till partier gällande distribution av namnvalsedlar

Valnämnden beslöt 2022-03-21, § 7 bl.a. ”att partier som önskar distribution av namnvalsedlar till vallokal och röstningslokal kan få hjälp med detta via valnämndens kansli under förutsättning att namnvalsedlar lämnas senast den 10 augusti 2022 i enlighet med valnämndens kanslis anvisningar.”

Anvisningar

  • Namnvalsedlar lämnas mellan den 1 augusti – 10 augusti (vardagar) till Landskrona stads kontaktcenter mellan kl. 08.00 – 17.00 eller till valnämndens kansli enligt överenskommelse.
  • Namnvalsedlarna ska vara fördelade / buntade för respektive valdistrikt (26 buntar) och /eller röstningslokal (5 buntar).
  • Buntning sker med gummiband.
  • Namnvalsedlarna läggs i en kasse av papp/pappkartong där aktuellt partinamn tydligt framgår av utsidan. (tryck, dekal eller liknande)

Viktigt att notera

  • Valnämndens kansli ansvarar för att inlämnade namnvalsedlar distribueras ut till vallokaler och/eller röstningslokaler (vid ett tillfälle).
  • Valnämndens kansli ansvarar inte för att meddela partierna om namnvalsedlar tar slut, detta är det respektive partis ansvar att kontrollera.
  • Vid kompletterande leveranser till vallokaler/röstningslokaler av partierna är det röstmottagarna som ansvarar för att placera valsedlarna i valsedelsställen, detta får inte partierna göra själva.

 

Vid frågor kontakta Valnämndens kansli
valnamnden@landskrona.se
0418-473405

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Matilda Wennberg