Val, demokrati och inflytande

Här kan du läsa om allmänna val i Sverige och de lagar som reglerar dem. Nu närmast är det val till Europaparlamentet. Valet är den 26 maj, men du kan förtidsrösta från och med den 8 maj.

Rösträtten är demokratins kanske viktigaste verktyg. Tillsammans bestämmer du och jag hur vårt samhälle ska se ut och fungera.

Valnämnden i Landskrona stad

Valnämnden ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar. I varje kommun finns en valnämnd med fem ledamöter och fem ersättare.

Relaterad information om EU och valet 2019

Europaparlamentet till din tjänst >>

Stärkt skydd för valhemligheten från och med EU-valet 2019 >>

Sveriges kommuner och landstings (SKL) prioriterade EU-frågor >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout