EU-arbete

Landskrona stad har tagit fram en EU-strategi som beskriver hur staden ska arbeta kopplat till de resurser som finns inom EU. Stadens EU-arbete ska präglas av öppenhet och långsiktig planering och ses som ett verktyg i stadens verksamhetsutveckling.

EU-strategins prioriteringar:

  • att öka medarbetarnas kompetens kring EU och EU-program
  • att utveckla nätverk med strategiska partners
  • att undersöka möjligheterna att söka extern finansiering kopplat till stadens långsiktiga investeringar

Landskrona stads EU-samordningsfunktion verkar som internt stöd.

Information om EU

Europa Direkt Skåne Nordväst hjälper dig att få svar på dina frågor om EU. Servicen är gratis för dig som bor i någon av de nordvästskånska kommunerna. Du kan vända dig dit om du behöver partipolitikst neutralt informationsmaterial om EU eller vill få kontakt med EU:s institutioner och politiker.

EU-stöd till projekt

EU ger ekonomiskt stöd till projekt inom många områden. Det går att söka stöd för såväl lokala som regionala, nationella eller transnationella initiativ. Ett projekt kan normalt aldrig få 100 procent av sin finanseriering från EU och privatpersoner kan inte få EU-stöd. I allmänhet måste ett projekt ha annan finansering, exempelvis från en kommun eller en förening.

Till höger finns länkar till olika hemsidor som ger bra information om EU och dess fonder och program.Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Tim Andersson