Bidrag som ges av Individ- och familjenämnden

Föreningar som vill arbeta för ökad integration och social hållbarhet i Landskrona har möjlighet att söka föreningsstöd hos Individ- och familjenämnden.

Individ- och familjenämnden ansvarar för föreningsbidrag som vänder sig dels till s.k. invandrarföreningar, dels till vård- och stödföreningar. Individ- och familjenämndens föreningsbidrag ska främst riktas till olika typer av aktiviteter som stärker folkhälsan i staden och inte gå till fasta kostnader i form av lokaler. Endast i undantagsfall kan bidrag kunna delas ut till lokalkostnader.

Nämnden har antagit nya riktlinjer som möjliggör för fler föreningar att söka bidrag för olika aktiviteter och söker nu nya samarbetspartners! Aktiviteterna ska på kort eller lång sikt ge invånare ökade möjligheter att leva ett liv av egen kraft.

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag som hanteras av Individ- och familjenämnden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av maria.kvist@landskrona.se