Bidrag som ges av kulturnämnden

Kulturnämnden svarar för det kommunala bidragsstödet till kulturföreningar och studieförbund samt ger stöd till kulturprojekt och kulturarrangemang.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Josefin Garpvall