Kulturstöd

På denna sida hittar du information om stadens stöd med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19.

Spridningen av coronaviruset har på ett märkbart sätt drabbat stadens kulturaktörer. Restriktionerna har bl.a. inneburit flertalet inställda arrangemang, minskad kontakt med målgrupperna och minskade intäkter.

Genom en enkät har vi under våren tagit pulsen på stadens kulturaktörer och utifrån enkät-underlaget tagit vissa åtgärder för att stötta och underlätta situationen.

Behov inom tre huvudområden har identifieras:

  • Arrangemang. De lokala kulturaktörers behov av att kunna nå ut genom spelningar, utställningar eller på annat sätt vara aktiva och möta medborgarna i staden
  • Kompetensutveckling och stöd för digital tillgänglighet
  • Stöd riktade till kulturaktörer och civilsamhället

Utifrån behoven har Kulturnämnden beslutat att öronmärka medel i årets budget för att stärka kulturlivet.

Nedan hittar ni exempel på stöd som är aktuella.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Josefin Garpvall