Evenemangs- och marknadsföringsstöd

Landskrona stad kan ge evenemangsstöd i form av marknadsföring i våra kanaler samt kostnadsfri vägledning och stöd. Vi kan även ge ett visst ekonomiskt stöd för marknadsföring. Utöver stöd med marknadsföring finns det möjlighet att söka stöd för kulturprojekt och arrangemang av Kulturförvaltningen.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Marknadsföring via stadens olika kanaler, exempelvis:

 • Hemsidan
 • Digital evenemangskalender
 • Sociala medier
 • Nyhetsbrev
 • Magasinet – delas ut två gånger per år till hushållen i Landskrona
 • Digitala infartsskyltar

Men även möjlighet till:

 • Kostnadsfri vägledning och stöd
 • Ekonomiskt stöd vid ett marknadsföringssamarbete


Vad är det för kriterier?

Tillsammans med representanter från andra förvaltningar och avdelningar inom Landskrona stad bedömer vi gemensamt inkomna evenemangsansökningar. Evenemanget ska:

 1. stärka Landskronas platsvarumärke
 2. bidra till ökad attraktionskraft eller profilering av staden
 3. bidra till att öka besöksantal och turismomsättning över året
 4. ha en tydlig plan för genomförande
 5. vara utvärderat och redovisat senast sex veckor efter genomförande.

Samtliga kriterier behöver inte uppfyllas i varje enskild evenemangsansökan. Befintliga och återkommande evenemang ska tydligt visa på utveckling och förnyelse.

Vi ser också gärna evenemang som genomförs under perioden september – maj, men det är inget krav för att erhålla stöd.

Ansökningsomgångar

Det finns tre ansökningsomgångar per år. Kravet är att ansökningen är inne i god tid innan evenemangsstart. Ta gärna kontakt med destinationsenheten för rådgivning kring önskad framförhållning.

 • Sista ansökningsdatum 15 februari - beslut 15 mars
 • Sista ansökningsdatum 15 maj - beslut 15 juni
 • Sista ansökningsdatum 15 oktober - beslut 15 november

Andra stöd

Utöver stadens marknadsföringsstöd går det även att söka stöd för kulturprojekt och arrangemang av Kulturförvaltningen.

Processen

 1. Arrangören tar kontakt med Landskrona stads destinationsenhet via event@landskrona.se.
 2. I underlaget som skickas in ska följande finnas med:
  Fullständiga kontaktuppgifter inkl. organisationsnummer för sökande juridisk person
  Evenemangsbeskrivning av genomförandet inkl. planerat datum, tid och plats
  Målgrupper evenemanget främst vänder sig till
  Beskrivning av tänkta marknadsföringsinsatser
  Budget inkl. övriga finansiärer (entré, sponsorer, egen insats, andra bidrag eller stöd)
  Konkret beskrivning av hur evenemanget kopplar till våra fem huvudkriterier; alla behöver inte uppfyllas i varje enskilt evenemang
  Förslag på hur evenemanget ska följas upp och utvärderas

 3. När alla uppgifter finns på plats går ansökan till en gemensam bedömning.
 4. Under processen kan det bli aktuellt med avstämningar.
 5. Beslut fattas av en evenemangsgrupp.
 6. Beslut meddelas arrangören.
 7. Eventuellt samarbetsavtal skrivs med arrangören.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Marknadsföringsstöd
Destinationsenheten
event@landskrona.se

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr