Funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning kan få hjälp för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Du kan få hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Lagen förkortas ibland LSS.

LSS säger att människor med funktionsnedsättning 
har rätt till extra stöd 
för att leva ett bra liv.

Du kan också få hjälp enligt Socialtjänstlagen.
Lagen förkortas ibland SoL.

Vem kan ansöka om stöd enligt LSS?

LSS bestämmer att 3 grupper har rätt till stöd.
Man kallar grupperna för personkrets.

Personkrets 1

Personkrets 1 är personer med utvecklingsstörning
eller autism.

Personkrets 2

Personkrets 2 är personer som i vuxen ålder
fått en hjärnskada efter en olycka
eller sjukdom.
Skadan gör att hjärnan inte fungerar 
som innan.

Personkrets 3

Personkrets 3 är personer med annan funktionsnedsättning
som är stor och ger många svårigheter.
Därför behöver man extra stöd.

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om stöd.

Här kan du läsa mer om LSS på lättläst.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Senast uppdaterad av My Erdfelt