Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Korttidsvistelse 

Du som har en funktionsnedsättning
kan behöva få nya upplevelser
och omväxling ibland.
Dina föräldrar eller familj
kan behöva göra andra saker.
Då finns det som kallas korttidsvistelse.

Kortidsvistelse kan vara på en korttidsenhet
eller hos en stödfamilj.
Korttidsvistelse kan också vara
ett läger du åker på under några dagar.


Korttidstillsyn för ungdom

Om du fyllt 12 år och har en funktionsnedsättning
kan du behöva mer hjälp och stöd än andra ungdomar.
Korttidstillsyn är hjälp och stöd efter skolan
och på skollov.

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om stöd.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Senast uppdaterad av My Erdfelt