Trafik och resor

Kollektivtrafik

Även om du har en funktionsnedsättning
kan det fungera att åka vanlig buss eller tåg.
Det man kallar kollektivtrafik.

Många bussar kan sänkas ned
så du lättare kan stiga på och av.
Det finns speciella platser för rollator 
och rullstol på bussen.
Föraren kan hjälpa dig om du behöver.

Om du har svårt att ta dig till eller från tåget
finns ledsagarservice att få via Skånetrafiken.
Du kan få hjälp att ta dig
till och från perrongen.
Du kan också få hjälp att köpa biljett.
Du behöver beställa ledsagningen
minst 2 timmar innan du ska resa. 

Vill du beställa ledsagning ska du ringa Skånetrafiken
på telefonnummer 0771-77 77 77.

Parkeringstillstånd

Du som har rörelsehinder och behöver köra nära ingången till olika byggnader kan få parkeringstillstånd.

Parkeringstillståndet är en lapp som visar att du har rätt 
att parkera på en handikapplats.

Vill du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
ska du prata med en handläggare. 
Ring stadens kontaktcenter på telefonnummer
0418-47 00 00.
Dom hjälper dig till rätt person.

Färdtjänst

Om din funktionsnedsättning gör
att du inte kan åka buss eller tåg 
kan du ansöka om färdtjänst.
Du ansöker hos Skånetrafiken.
Då kan du få åka taxi
eller minibuss dit du ska.

Vill du ansöka om färdtjänst ska du ringa Skånetrafiken 
på telefonnummer 0771- 77 50 50.
Du kan också ansöka via Skånetrafikens hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Senast uppdaterad av My Erdfelt