Förskoleklass

Alla barn som fyller 6 år måste gå i förskoleklass.

I förskoleklassen får barnen lära sig hur det är att gå i skolan.

Förskoleklassen är i samma hus som skolan.

Förskoleklassen och de yngre barnen
i grundskolan arbetar och leker
mycket tillsammans.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Senast uppdaterad av Monika Torkar