Neptun förskola

Förskolorna i Landskrona arbetar för likvärdighet, hög kvalitet. Förskola är första steget i barnets utbildning och en egen skolform. Det innebär att undervisning och lärande står i fokus.

 

 

 

 

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktuppgifter  
Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Ingång från baksidan:
Östergatan 79  

Rektor
Carina Stolt
0418-47 43 77
carina.stolt@landskrona.se

Biträdande rektor
Viktoria Fransson
0418-47 45 36
viktoria.franssonjohansson@landskronas.se

Biträdande rektor
Inga-Lill Svensson
0418-47 31 83
inga-lill.svensson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout