Landskronahem vill bygga nytt och renovera  i Karlslund

Vy_Karlslund Landskronahem 13 april 2018.jpg

Styrelsen i Landskronahem har i dag tagit ett viktigt beslut där man satsar på att utveckla Kopparängen och Silverängen. Med beslutet skapar man förutsättningar för att bygga nya bostäder och för att renovera i det nuvarande beståndet.

Med början i ett nytt ägardirektiv 2015 utformades en handlingsplan där försäljningen av Sandvången och Pilängen till Stena Fastigheter genomfördes för att skapa ekonomiskt utrymme för en utveckling av Karlslund. 

Därefter skapades ett inriktningsbeslut för Karlslund och Fojab arkitekter tog fram ett förslag. En avsiktsförklaring gjordes med Hemsö, Landskronahem fick en ny vd och sedan även en ny bolagsstruktur. 

Nu skapar Landskronahem nya bostäder i Kopparängen och Silverängen och gör det möjligt till flera positiva förändringar i området. I beslutet som togs i Landskronahems styrelse i dag ingår fyra stora beståndsdelar:

  • En satsning på området runt Emaljgatan där det finns stora grönytor som i framtiden är möjliga att bebygga. För att göra det möjligt att skapa ett nytt bostadsområde med olika boendeformer har Landskronahem förvärvat Hemsös fastighet Silverängen 4.

  • En utredning om ombyggnad eller renovering av byggnaden Koppargården 1 A-B, så att huset får en modern standard med fokus på hållbarhet.

  • Landskronahems huvudkontor kommer att återetablera sig i Karlslund. Även föreningar och verksamheter kommer att erbjudas lokaler i samma byggnad. I denna satsning ingår exempelvis LAB, Landskrona stads mini-kulturhus för tjejer i åldrarna 9-11 år.

  • En plan på att utveckla Kopparängen och Silverängen. Här vill man addera bostäder, parker, mötesplatser, lekplatser och nya vägar. Ett tidigare inriktningsbeslut ritat av Fojab Arkitekter ligger till grund för planerna. Utformningen av lekytorna och mötesplatserna kommer att ske i en fortsatt dialog med Landskronahems hyresgäster, en dialog som startades redan i december 2017. För att de nya planerna ska kunna genomföras kommer tomställda lokaler att tas bort.

– Detta är startskottet och det känns inspirerande för oss på Landskronahem att leda utvecklingen av området tillsammans med våra hyresgäster, säger Mikael Forsberg, vd på Landskronahem.

– Beslutet ligger helt i linje med Landskrona stads planer för området. Vårt mål är att Karlslund ska bli ett nationellt föredöme när det gäller att förändra ett miljonprogramsområde. Karlslund ska bli ett område där invånarna känner tillförsikt inför framtiden, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

De berörda föreningarna har fått information om planerna och de boende i Kopparängen kommer att bjudas in till en boendedialog i maj. Boendedialoger kommer att genomföras löpande under projektets gång.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André