Resursskolan

Resursskolan - skola för livslångt lärande

Resursskolan är en grundskola för åk 1-9 som erbjuder undervisning i samtliga ämnen enligt lgr 11. Erfarna och behöriga lärare undervisar utifrån elevernas individuella nivå och resurser vilket ger eleverna möjlighet att uppnå goda resultat. Föräldrarna involveras så mycket som möjligt i skolarbetet. Skolans mål är att alla elever ska nå de nationella målen enligt läroplanen och utvecklas till självständiga individer. Perspektivet är alltid lära för livet: gymnasiebehörighet, gymnasieexamen och arbetsliv. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

Resursskolan 
Emaljgatan 11, 3:e v

Rektor
Anna Petersen
0418-474342
anna.petersen@landskrona.se

Populärt inom utbildning  
Populärt inom utbildning
Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Resursskolan