Lov i Landskrona

Varje år anordnas lovaktiviteter i kommunal regi och av stadens olika föreningar och organisationer. Alla aktiviteter sammanställs i ett lovprogram och publiceras här på hemsidan och i tryckt form.

På tur står sommarlovet som i Landskrona är 15 juni - 18 augusti. Alla aktiviteter publiceras i stadens evenemangskalender.

Bläddra i sommarlovsprogrammet 2019

Regeringen satsning på gratis lovaktiviteter 

Regeringen har beslutat att fortsätta ge Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen på bidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6–15 sommaren 2019. Det finns cirka 200 miljoner kronor i bidrag för sommarlovsaktiviteter till landets kommuner. 

Varje kommun får rekvirera medel upp till det belopp som framräknats med stöd av fördelningsnyckeln baserad på statistik över antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd i respektive kommun. För Landskronas del ger det cirka 1,4 miljoner kronor till sommarlovsaktiviteter år 2019.

Vill ni vara med?

Nu finns chansen för föreningar, privatpersoner, företag och organisationer att visa upp sig och rekrytera medlemmar. Vill ni vara med och ordna gratis sommarlovsaktiviteter? 

Ansökan för årets sommarlovsstöd är stängd. 

Här kan du både göra en intresseanmälan och redovisa stöd för lovaktiviteter.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Tomi Laamanen
0418-47 33 42
tomi.laamanen@landskrona.se

Mer information  
Mer information