10 pocket finns att låna på Landskrona bibliotek fr.o.m. 23 mars.
Obs! Föranmälan: biblioteketvuxen.program@landskrona.se
Vi bjuder in till ett digitalt möte i Teams.Citat: Aidan Chambers.
Bild: Helen Korpak.