Kulturstöd

På denna sida hittar du information om stöd till kulturlivet med anledning av pandemin.

Spridningen av coronaviruset har på ett märkbart sätt drabbat stadens kulturaktörer. Restriktionerna innebär inställda arrangemang och all annan verksamhet, minskad kontakt med medlemmar i föreningar och minskade intäkter.

Under 2020 möjliggjorde Kulturförvaltningen en del stöd till kulturlivet genom att omfördela medel i budgeten. Detta gjordes utifrån behov som framkom i en enkät till kulturlivet. Med bland annat uppdrag till kulturaktörer (främst under sommaren när smittspridningen var lägre) och utbildningar har vi kunnat stärka kulturlivet.

Utöver det har ett extra kompensationsstöd till kulturföreningar för förlorade intäkter kunnat sökas efter beslut i Kommunfullmäktige.

Fortsatta stöd finns att söka från till exempel Kulturrådet. Nedan listas exempel på externa stöd från bland annat Kulturrådet, MUCF och Region Skåne.

Nedan finns även tips på kompetenshöjning och omställning av verksamhet med hjälp av digitala verktyg som studieförbund har tagit fram.


Utbildningar

Under hösten 2020 anordnade kulturförvaltningen utbildningar i samarbete med studieförbundet Bilda för att kunna höja kompetensen hos intresserade aktörer.

Kurserna som genomfördes:

·      Livesända via Facebook

·      Öka delaktigheten i digitala möten

·      Lär dig använda zoom


Missade du kurserna under hösten så finns möjlighet att ta del av dem i efterhand. Hör av dig till kulturstod@landskrona.se så kan du få tillgång till kursinnehållet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson