Lotterier

Det är bara ideella föreningar och trossamfund som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får lov att registrera sig för att anordna lotterier. Föreningarna måste vara öppna för alla och ha behov av inkomster för verksamheten.

Ideella föreningar och trossamfund i Landskrona stad vänder sig till teknik- och fritidsförvaltningen för att göra en ansökan om registrering för lotteri. Kommunen ger tillstånd till registreringslotterier och Spelinspektionen ger licens till alla övriga lotterier.

Registrering 

Föreningar får, efter registrering (6 kap. 9 § spellagen) hos teknik- och fritidsförvaltningen, anordna lotterier med en omsättning på max 33 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. 

Teknik- och fritidsförvaltningen utser kontrollant för varje registreringslotteri. Kontrollantens uppgift är bl.a. att ge råd och tips, kontrollera lotteriet, göra vinstdragning och redovisa lotteriet.

Bestämmelserna för lotterier regleras i spellagen

Lotteri utan licens eller registrering

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Bland annat krävs ingen licens eller registrering där deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning.

Om anordnaren är ideell förening eller registrerat trossamfund

3 kap. 5§ spellagen,

En ideell förening eller registrerat trossamfund kan anordna ett lotteri i samband med en tillställning som de själva anordnar. Det kan till exempel vara ett idrottsevenemang, teaterföreställning eller marknad. Följande kriterier ska uppfyllas:

 • Lottpriset får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2021, 11,90 kronor)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2021, 7 933 kronor)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
 • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.  
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

Om anordnaren är privatperson eller företag

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2021, 11,90 kronor)
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2021, 793 kronor)
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
 1. En offentlig nöjestillställning.
 2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
 3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson