Att anordna ett lotteri

En steg för steg-guide från att föreningen bestämmer sig för att man vill ha ett lotteri till att lotteriet ska redovisas.

1. Beslut om lotteri

Föreningens styrelse ska besluta om att ett lotteri ska anordnas. Ta en kopia på styrelseprotokollet och bifoga det med ansökningsblanketten.

2. Utse en lotteriansvarig

Föreningen ska utse en person som är ansvarig för lotteriet. Det ska framgå i styrelseprotokollet vem det är och var man får tag i honom/henne.

3. Val av lotterityp - tillfälligt eller 3-årigt

Föreningen styrelse ska även välja vilken typ av lotteri man ska anordna - ett tillfälligt eller ett 3-årigt. Valet av lotterityp ska framgå i styrelseprotokollet. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35% och högt 50% av insatsernas värde.

4. Hämta ansökningsblankett

Ladda ned blankett för Registrering enligt §17 Lotterilagen från hemsidan.

Ansökningsblankett för Tillstånd enligt §16 Lotterilagen finns att hämta hos lotterihandläggare på Puls arena, Varggatan 17 eller ring 47 33 42 för att få blankett hemskickad.

5. Skicka in handlingarna

Följande handlingar ska, tillsammans med ansökan, skickas till lotterihandläggare. Adress finns på blanketten.
- Föreningens stadgar
- Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
- Protokollsutdrag från styrelsemöte där beslut om lotteri tagit
- Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefon (ordförande, kassör och sekreterare)

Är du redan en bidragsberättigad förening under teknik- och fritidsnämnden behöver du bara skicka med protokollsutdraget.

6. Avgifter och slutredovisning

Avgiften för lotteritillståndet faktureras direkt efter att ansökan godkänts. Kontrollavgiften faktureras cirka en månad efter lotteriet har startats. Snarast efter lotteriet avslutats ska föreningen skicka in redovisningen till kontrollanten, som i sin tur skickar in till lotterihandläggaren på teknik- och fritidsförvaltningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Lotterihandläggare  
Lotterihandläggare

Tomi Laamanen
0418-47 33 42
tomi.laamanen@landskrona.se

Senast uppdaterad av Louise Jönsson