Nyhetsbrev till föreningar

Nyhetsbrev är ett sätt som staden kommunicerar med bidragsberättigade föreningar under teknik- och fritidsnämnden och kulturnämnden samt övriga ideella organisationer.

Tid för fritid är ett nyhetsbrev som kommer ut 4-5 gånger per år och distribueras till alla bidragsberättigade föreningar under teknik- och fritidsnämnden.

Nytt från Kulturstöd är nyhetsbrevet till kulturföreningar och studieförbund som är bidragsberättigade under kulturnämnden.

Samverkansnytt är nyhetsbrevet till civilsamhället. Här får du information om fonder, bestämmelser, utbildningar eller andra område som kan vara av intresse för idéburna organisationer. Det informeras också om projekt eller insatser i Landskrona där idéburen sektor kan vara delaktig i.

Nyhetsbreven skickas via mejl och det gör det enkelt att vidarebefordra till styrelsen och ledare i föreningen/organisationen som eventuellt berörs av innehållet. Här får föreningar och organisationer ta del av nyheter och tips men framför allt är det en påminnelse om dialoger, utbildningar, bidragsansökningar, träningstider, träningsuppehåll med mera.

Tid för fritid

Här når du alla nummer av Tid för  fritid som skickats ut i år.

Inga utkomna 2019

Nytt från Kulturstöd

Här når du alla nummer av Nytt från Kulturstöd som skickats ut i år.

Nytt från Kulturstöd nr 1 

SamverkansNytt

Här når du alla nummer av SamverkansNytt som skickats ut i år.

SamverkansNytt nr 1
SamverkansNytt nr 2
SamverkansNytt nr 3
SamverkansNytt nr 4

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Idrott, scout, religiösa, 
friluft, politiska, spel
och nykterhetsföreningar:
Tomi Laamanen
0418-47 33 42
bidrag.fritid@landskrona.se

Kulturföreningar,
studieförbund:
Emeli Zeilon
0418-47 31 21
bidrag.kultur@landskrona.se

Samverkan med civilsamhället:
Sebastian Sanchez Riveros
0418-47 35 94
sebastian.sanchezriveros@landskrona.se

Senast uppdaterad av Louise Jönsson