ÖV-HUSET

En mötesplats för Kultur, Kreativitet & social innovation.

Landskrona växer och medborgarnas behov av mötesplatser för kultur och kreativitet ökar. För att tillgodose behovet ger Landskrona stad nu idéburna organisationer möjlighet att hyra lokaler i nyförvärvade ÖV-huset.

Vision

ÖV-Huset ska vara en kreativ och kulturell mötesplats där medborgarnas delaktighet, engagemang och inresse skapar glädje och inspiration till att utveckla Landskrona mot en hållbar framtid.

Syfte & Mål

  • Att stärka den idéburna sektorn i Landskrona
  • Att genom kultur och demokratisk delaktighet, med stöd av idéburna organisationers kompetens och nätverk, öka medborgarnas inflytande av Landskronas utveckling.

ÖV-huset ska

  • Bli en samlingsplats för organisationer inom socialt, kulturellt och kreativt arbete
  • Inspirera till samverkan
  • Öka kulturutbudet i staden, främst för barn & unga

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vid frågor, kontakta  
Vid frågor, kontakta

Tina Jönsson
Kulturstrateg

0418 47 30 16

tina.jonsson2@landskrona.se

Publicerat den av Louise Jönsson

Senast ändrad