Rensning av tång

Det är teknik- och fritidsförvaltningen som rensar stadens officiella badstränder från tång.

Tången rensas på våra badstränder främst under sommaren. Rensningen görs sparsamt då tången fungerar både som ett strandskydd och föda till fåglar och andra djur.

Tången som forslas bort lagras i högar i närheten för att efter badsäsongen köras tillbaka till vattnet där naturen i så stor utsträckning som möjligt får har sin naturliga gång.

Vi är rädda om vår kust, därför väljer vi att behålla tången som skydd mot kusterosion. Istället för att vågorna som slår upp mot stranden tar med sig sanden ut i vattnet, tar dem tången och sanden blir kvar där vi vill ha den.

Under höst, vinter och vår tar vi inte bort någon tång alls då vi vill främja växt- och djurlivet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson