Naturreservat och andra naturområden

Ven

Det finns flera naturreservat i kommunen. Några av dessa är bildade av länsstyrelsen och andra är kommunala. Nedanför listas de fem naturreservaten som har bildats av  länsstyrelsen. På länsstyrelsens hemsida finns mer information, ibland endast i form av beslut. Länkar till naturreservat på länsstyrelsens hemsida finns under respektive reservat på denna sida.

Länkar till länsstyrelsens hemsida

Kommunen har bildat två kommunala naturreservat, det ena är Exercisfältet som ligger mitt i staden medan Kvärlövs naturområde ligger längs Saxån. Arbetet med att delar av Saxtorpsskogen ska bli ett kommunalt naturreservat pågår. Läs mer om dem nedan. Vi har också flera andra fina naturområden, även dem hittar du mer information om nedan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Senast uppdaterad av Rainer Weich