Naturreservat och andra naturområden

Ven

Det finns flera naturreservat i kommunen. Några är bildade av länsstyrelsen och andra av kommunen. Först listas här upp de fem som länsstyrelsen har bildat. I vissa fall har länsstyrelsen mycket information om dem på sin sida, ibland endast information i form av beslut. Länkar till länsstyrelsens information finns på respektive namn.

Kommunen har bildat två kommunala naturreservat, det ena är Exercisfältet som ligger mitt i staden medan Kvärlövs naturområde ligger längs Saxån. Läs mer om dem nedan. Vi har också flera andra fina naturområden, även dem hittar du mer information om nedan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Senast uppdaterad av Rainer Weich