Trädslingan

På Trädslingan i Saxtorpsskogen får du lära dig mer om områdets vanligaste träd och större buskar.

En flicka och pojke tittar på kottar som hänger i ett träd

Slingan kom främst till i undervisningssyfte för skolan och eleverna. På ett roligt och spännande sätt får de veta mer om olika träd. Slingan får användas av andra också och kan vara en bra utflykt för barnfamiljen. Trädslingan kan promeneras i valfri riktning. Skyltar om områdets vanligaste träd och större buskar finns längs vägen. Några exemel på träd du hittar är skogsek, tall, bok, asp, rödek, sälg och pil.

Bra att veta

Slingans längd: 700 meter
Markering: blå markering på trädstolpar

Slingan går genom smalare naturstigar i skogsmiljö, så det kan vara besvärligt för barnvagnar och rullstolar.

Karta Trädslingan

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST TEKNISKA AVDELNINGEN

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-17.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter, bad-
och idrottsanläggningar samt 
vandringsleder.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson