Strandpromenaden

Strandpromenaden med sin milslånga utsikt över Öresund är ett av Landskronas mest välbesökta promenadstråk. Stråket ligger i nära anslutning till Citadellet. Här ligger också Strandpaviljongen som uppfördes 1892.

Strandpromenaden Fotograf:Karolina Nyberg

År 1880 anlades Strandpromenaden och Slottsparken med den engelska landskapsparken som förebild. De tidstypiska slingrande gångarna finns inte kvar idag. Det gör däremot den inte fullt så gamla allén med vindpinade oxlar. Stråket finns omnämnt i Selma Lagerlöfs dikt Strandpromenaden.
 
Strandpromenaden
Vackra Promenad, jag känner
Alla dina tusen fröjder.
Alla sundets under såg jag
Ifrån Dina gröna höjder.

Men varför är han så ödslig
Denna vackra Promenaden, 
Lik en eremit, som dväljes
I en öken, långt från staden ?
 

Ack, min fagra vän, om ändå
Jag romaner kunde skriva
Underbara episoders
Skådeplats du skulle bliva.
 

Du så klassisk, varda skulle
Som en gata i Verona.
Att se Dig det samma vore
som att älska, som att tråna.
 

Vackra eremit, Dig skulle
främlingsskaror hyllning bära
och tillbedja dig med sånger,
som jag diktat till din ära.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Marie Håkansson