Saxåslingan

Saxåslingan ger en trevlig variation där halva slingan går längst ån och andra halvan genom skogsdungar, som är anlagda i början på 1990-talet.

En kille som vandrar längs Saxåslingen

Saxåslingan avgår från Skåneleden nere vid Saxån. Det finns två håll att komma hit:

Med bil
Kommer du med bil så går det bra att parkera bilen i slutet av Plastgatan, sedan följer du Skåneledens markering österut ca 800 meter längs ån. 

Till fots
Kommer du gåendes söderifrån så följer du först Klintkärrsvägen norrut ca 200 meter och sedan fortsätter du längs beteshagen ca 350 meter. Även här finns Skåneledens orangea markering att följa. 

Bra att veta

Ledens längd: 800 meter
Gångtid: ca 15 minuter
Markering: Lila markering på trästolpar
Underlag: naturstig i gräs och skogsstig

Framkomligheten är mindre god för barnvagn och rullstol

Karta Saxåslingan

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST TEKNISKA AVDELNINGEN

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-17.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter, bad-
och idrottsanläggningar samt 
vandringsleder.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson