Köra vattenskoter

Vattenskoteråkning är endast tillåten i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Här får du mer information om vad som gäller vid körning med vattenskoter.

sea-water-ocean-sky-sport-wave-528163-pxhere.com.jpg

Du som kör en vattenskoter är ansvarig för att inte skada människor, natur eller miljö. Självklart måste du känna till de lagar och regler som gäller för vattenskoter och följa hastighetsbegränsningarna. För att köra en vattenskoter måste du vara 15 år.

Från och med den 1 juli 2021 får polis utfärda böter direkt på plats för den som kör vattenskoter så att det stör miljön och andra människor. Boten för detta är 1 500 kronor. Böter ges även för vårdslös körning.

Kör vattenskoter på ett säkert sätt

Här är några råd till dig som kör vattenskoter:

 • Ha alltid flytväst.
 • Sjölagen gäller även för vattenskotrar. Följ hastighetsbegränsningarna och sjövägsreglerna.
 • Kör aldrig onykter.
 • Använd alltid dödmansgrepp på ett korrekt sätt, om du ramlar i vattnet ska motorn stängas av.
 • Visa hänsyn - både till andra människor och till djur och natur. 

Tänk på det här

 • Störande buller
  Intensiv körning inom ett begränsat område orsakar oljud och buller. Det kan vara mycket störande för både människor och djur.
 • Risk för olyckor
  Kör aldrig nära badande människor. Du kan riskera att köra på dem och orsaka skador.
 • Påverkan på växt- och djurliv
  Kör aldrig där du kan påverka växt- och djurliv på ett negativt sätt. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
 • Störande för fågelliv
  Kör inte vattenskoter på ett sätt som är störande för fågellivet. Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson