Sport & träning

Regelbunden motion och träning är bra för hälsan. Det är därför viktigt att se till att träningen blir kul och passar just dig. Idag finns det massor av olika träningsformer att välja mellan.

I Landskrona ska träning vara lättillgängligt för alla. Här finns ungefär tjugo anläggningar som används till olika idrotter samt både större och mindre idrottsplatsområden med flera konstgräsplaner, både i Landskrona och i byarna runt om staden.

Landskrona Idrottshall, med sin unika arkitektur, är den största anläggningen. Någon föreningar bedriver sin träningsverksamhet här men den används främst till stora evenemang, olika mästerskap, cuper, uppvisningar, mässor med mera.

Senaste byggda idrottsanläggning är idrottshallen på Borstahusens IP med en publikkapacitet på 300 personer samt ut- och ombyggnationen av Puls arena.

Teknik- och fritidsförvaltningen sköter alla idrottsanläggningar och idrottsplatser. De ansvarar också för uthyrningen av dessa till framförallt föreningar men också till privatpersoner.

Stängda idrottshallar och idrottsplatser

Landskrona stad följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Med anledning av Region Skånes skärpta råd för att minska smittspridningen i Skåne (201027) har Landskrona stad beslutat att stänga idrottshallar och idrottplatser för träning för personer som är 16 år och äldre. Beslutet har förlängts och gäller nu till och med den 20 december.

Elitidrottare (personer som har sin idrott som yrke) och elever på idrottsgymnasium undantas beslutet. Deras träningar kan fortgå.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson