Sport & träning

Regelbunden motion och träning är bra för hälsan. Det är därför viktigt att se till att träningen blir kul och passar just dig. Idag finns det massor av olika träningsformer att välja mellan.

I Landskrona ska träning vara lättillgängligt för alla. Här finns ungefär tjugo anläggningar som används till olika idrotter samt både större och mindre idrottsplatsområden med flera konstgräsplaner, både i Landskrona och i byarna runt om staden.

Landskrona Idrottshall, med sin unika arkitektur, är den största anläggningen. Någon föreningar bedriver sin träningsverksamhet här men den används främst till stora evenemang, olika mästerskap, cuper, uppvisningar, mässor med mera.

Senaste byggda idrottsanläggning är idrottshallen på Borstahusens IP med en publikkapacitet på 300 personer samt ut- och ombyggnationen av Puls arena.

Teknik- och fritidsförvaltningen sköter alla idrottsanläggningar och idrottsplatser. De ansvarar också för uthyrningen av dessa till framförallt föreningar men också till privatpersoner.

Träningsanläggningar öppna för barn och ungdomar

Inomhusanläggningar är öppna för föreningars träningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare. Träning får bedrivas under förutsättning att myndigheternas och Smittskydd Skånes råd och rekommendationer följs för att minimera risken för smitta. Varje förening ansvarar för hur träningen sker.

Anläggningarna är även öppna för yrkesverksam elitidrott samt skolverksamhet. Däremot är de fortsatt stängda för allmänheten och personer födda 2001 och tidigare.

Träningsanläggningar utomhus

Utomhusanläggningar är öppna för träning för föreningsverksamhet oavsett ålder.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Boka idrottshallar/planer
Petrit Parduzi
0418-47 30 14
bokning.fritid@landskrona.se

KUNDTJÄNST TEKNISKA AVDELNINGEN

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-12.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter, bad-
och idrottsanläggningar samt
vandringsleder.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson