Flygsport och flygplats

Enoch Thulins flygplats är belägen mellan Landskrona och Helsingborg.

Landskrona flygklubb

Här bedriver Landskrona Flygklubb (LFK) klubbverksamhet och utbildning för motor- och segelflygcertifikat. Helikopterföretaget Laroy Flyg AB finns också här samt ett tiotal privatägda flygplan.

Aktuella uppgifter om bemanning, tankningsmöjligheter, öppettider etc. lämnas av LFK som har det operativa ansvaret för flygplatsen.

Före start och landning på flygplatsen, är det viktigt att ta del av de Lokala trafikreglerna som finns under Länkar.

Landskrona Flygklubb

Flygklubben bedriver motorflyg och segelflygverksamhet med utbildning,
och moderna flygplan. Medlemsskap i klubben, och incheckning av flyglärare
erfordras för att kunna hyra flygplan.

Segelflygverksamheten har ungdomsverksamhet med utbildning i segelflyg från 15 år. Det arrangeras teoriutbildning i de olika ämnen som behövs för flygutbildningen. Modellflygsektionen och modellflygfältet är en separat verksamhet för alla åldrar.

Landskrona flygklubb anordnar olika arrangemang med öppet hus, spaka själv samt Vallåkraträffen under sommarsäsongen. Flygplatsen är under vissa arrangemang, som under Vallåkraträffen, stängd. Övernattningsmöjlighet finns genom klubben (avtalas).

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Vice flygplatschef/
Ordförande i LFK

Ronny Lindell
Telefon 0708 11 84 84

Landskrona Flygklubb

Senast uppdaterad av Louise Jönsson