Motionsspår

I kommunen finns fyra belysta motionsslingor. Två av motionsspåren ligger i centralorten och två i byarna, varav en i Häljarp och en i Asmundtorp.

En tjej som joggar i motionsspåret i Lill-Olas

Häljarps motionsslinga

Längd: 1,4 km
Belysning: Ja. Belysningen sker med automatik från solnedgång fram till cirka kl. 22.00 och är även igång några timmar på morgonen.
Underlag: Flis
Markering: Ja, på befintliga belysningsstolpar
Lämplig bilparkering: Vid Gräsvägen, ca 130 meter norr om slingan

Slingan går i ett skogsområde med mestadels lövträd. 

Karta 

Karlslunds motionsslinga

Längd: 1,6 km
Belysning: Ja. Belysningen sker med automatik från solnedgång fram till cirka kl. 22.00 och är även igång några timmar på morgonen.
Underlag: Flis
Markering: Ja, på befintliga belysningsstolpar
Lämplig bilparkering: Längs Karlslundsvägen

Slingan går genom ett skogsområde med mycket bok och ekträd. Skogen hyser Sveriges troligen största koloni av råkor (referens wikipedia). I mitten av skogen ligger Karlslunds djurpark. I närhet av slingan finns även ett utegym med träredskap.

Karta

Lill-Olas motionsslinga

Längd: 3,6 km
Belysning: Ja. Belysningen sker med automatik från solnedgång fram till cirka kl. 22.00 och är även igång några timmar på morgonen.
Underlag: Flis
Markering: Ja, på befintliga belysningsstolpar och på ekstolpar
Lämplig bilparkering: Längs Lill-Olas väg

Den här slingan går genom barrskog och lövskog men också runt campingområdet och en bit längs havet. Möjligheten finns att dela längden i två delar på ca 1,8 km vardera. Slingan följer Skåneleden på sträckan längs havet. Vid slingan finns även ett utegym med träredskap.

Ny aktivitetsrunda

Längs spåret (1,8 km) hittar du nya aktivitetsrundan Puls & styrka. Vid 12 olika stationer möter ni lekfulla träningsutmaningar för både barn och vuxna. Övningarna anpassas utifrån dina egna förutsättningar och går att se som film via en QR-kod. På skyltarna finns även kort fakta om vad som händer i kroppen när vi rör på oss.

Karta

Asmundtorps motionsslinga

Längd: 1 km
Belysning: Ja
Underlag: Gånggrus
Markering: Nej
Lämplig bilparkering: Det finns två bilparkeringar i närområdet; en längs Nordanvägen och en i slutet av Smedvägen.

Slingan går i ett blandat skogsområde med både löv- och barrträd samt längs bäcken. Sommaren 2019 blev motionsslingan breddad och förlängd till 1 km och fick samtidigt LED-belysning. Det finns en bänk med papperskorg i både östra och västra delen.

Karta 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

KUNDTJÄNST
TEKNISKA AVDELNINGEN

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-12.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter och 
vandringsleder.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson