Prova på idrotter

Du som är mellan 6 och 12 år kan gå med i Cityidrott där du har chansen att prova på en massa olika idrotter.

LISA tillsammans med Landskrona stad startade i januari 2010 projektet Cityidrott. Projektet har sedan dess blivit väldigt framgångsrikt och uppskattat och har därför växt och utvecklats mycket sedan starten. 

Tanken med Cityidrott är att barn och ungdomar mellan 6 och 12 år ska få prova på en massa olika idrotter. På så sätt kombineras en meningsfull och rolig fritidssysselsättning med en aktivitet efter skoltid.

Alla idrotter som erbjuds bedrivs av ledare och tränare från Landskronas idrottsföreningar, för att barnen skall få den bästa möjliga undervisningen vid varje idrottstillfälle. Blir ett barn intresserad av en särskild idrott så erbjuds de att fortsätta i den idrottens ordinarie verksamhet, vilket också är ett av målen med projektet.

För att kunna nå så många barn som möjligt vill Cityidrott ha en väldigt stor variation av aktiviteter, därför byter man också ut idrotter med jämna mellanrum för att tillgodose allas behov. 

Kostnad och anmälan

Det kostar 50 kronor att bli medlem, detta gäller under hela året oavsett när under året du blir medlem. I priset ingår en T-shirt och medlemskap/helår.

Anmälan görs på speciell blankett som finns på Cityidrotts egna hemsida.

För mer information

Hemsida:     cityidrott.se  
Facebook:     Cityidrott
YouTube:      Cityidrott

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson