Vår Konstsalong 2020

Anmälan till konstsalongen är nu stängd.

Anmälan till konstsalongen är nu stängd.

Landskrona konsthall bjuder in till jurybedömd salong för konstnärer verksamma i Götaland. De utvalda verken kommer att visas i konsthallen 9 maj–9 augusti 2020.  

Vem kan söka?
Konstnärer verksamma i Götaland som är födda före 2003. Såväl enskilda personer som grupper kan ansöka.

Vad kan man söka med?

 • 1-3 verk i olika typer av material.
 • Inga digitala verk (med digitala verk avses verk som behöver teknisk utrustning för att visas).
 • Verken får inte vara högre än 2.50 m
 • Verken får inte vara äldre än tre år och helst inte tidigare utställda.
 • Alla verk ska vara till salu.

När ansöker man och vad kostar det?
Senast den 13 mars vill vi ha er ansökan och er inbetalning av anmälningsavgiften på 300:-.

Vart skickar man sin ansökan och betalning?
Ansökan på blankett för Vår Konstsalong 2020 skickas till Landskrona museum/konsthall, Slottsgatan, 261 31 Landskrona. MÄRK kuvert med VÅR KONSTSALONG 2020.

Anmälningsavgift skickar ni på BG nummer 868-6123. På inbetalningen ska stå samma namn som på ansökan + konstsalong. Allt ska vara Landskrona museum/konsthall tillhanda senast den 13 mars.

Vad ska finnas med i ansökan?
Blankett för Vår Konstsalong 2020 – klart och tydligt ifylld, alla rader och rutor ska ha ett innehåll. Om verket finns i en upplaga ska upplagans storlek och antal verk till salu anges. Pris ska anges för ramat verk och för ev. oramad upplaga.

Verken ni ansöker med ska finnas i form av foto på papper i A4. Foton ska på baksidan vara försedda med personnamn och verkets titel. Tänk på god färgåtergivning!

Alla identifikationsuppgifter på verkets framsida skall vara maskerade. Vi tar inte emot originalverk i ansökan. Insänt material returneras inte.

Transport och försäkring
Transport till och från Landskrona samt försäkring under transporten betalas av konstnären. Försäkring under utställning betalas av konsthallen. Försäljningspris är lika med försäkringssumma. Vi uppmanar till samtransporter och kommer i samband med antagningsbesked ange var alla antagna bor för att underlätta transporter.

Besked om antagning
Juryns val av konstverk skickas ut efter den 5 april.

Leverans av antaget verk
Leverans kan ske till Landskrona konsthall söndagen den 26 april kl. 10-15 samt måndag den 27 april kl. 9-20. Transporter från företag ska ske den 27 april kl. 9-20.

Vi kommer inte att ta emot verk före den 26 april eller efter den 27 april.

Packning
Verken ska vara packade på ett sådant sätt att förpackningsmaterial kan återanvändas, delarna i packningen ska vara försedda med namn på konstnär och namn på verk.

Konstverken
Konstverken ska vara försedda med namn på konstnär och titel på fram eller baksida. Landskrona konsthall bjuder in till jurybedömd salong för konstnärer verksamma i Götaland.

Försäljning

 • Samtliga verk som antas till salongen ska vara till salu.
 • Konsthallen tar provision med 30% vid försäljning.
 • Försäljningspris skall inkludera 30% provision samt ev. moms. Ange momssats.
 • Försäljningspris ska inkludera hela verket (till exempel även med ram).
 • Utbetalning för sålt verk sker så snart köparen betalt köpesumman.
 • Verket lämnas ut efter betalning sista dagen på utställningen.

Avhämtning av ej sålda verk
Avhämtning kan ske den 12 och den 13 augusti kl. 9-20 på konsthallen. Verk som skall skickas lämnas till posten den 14 augusti. Kostnad för återtransport faktureras från Landskrona stad.  

Tillstånd och GDPR
Genom att skicka in bilder och texter samt personuppgifter ger ni Landskrona museum/konsthall tillstånd att använda detta material. Vi kommer inte att använda oss av personnummer på annat sätt än vid utbetalning för sålda verk samt vid fakturering av transport.

Här kan du läsa mer om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter

Anmälan till konstsalongen är nu stängd.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Besöksadress
Slottsgatan
Citadellområdet

Konsthallens entré
0418-47 31 15

Öppettider

Senast uppdaterad av Josefin Garpvall