Rum för Reklam

Illustrerat, gammaldags reklam för olika läsksorter med texten: "Två räcker inte... för smaken är så olika!"Rum för Reklam

Varje dag möter vi massor av reklam. Och vi har alla åsikter om den. Vad vi köper, hur och var, visar vem vi är. Olika budskap i annonser, på förpackningar, affischer och i trycksaker är snabbt föränderliga bilder av det samhälle vi lever i.

På så sätt skvallrar reklamen om samhället och människan. Den fångar vår kultur, våra föreställningar och vår livsstil. Därför är det viktigt att bevara, dokumentera och kartlägga den men också granska och ifrågasätta reklamen och se på den ur ett pedagogiskt perspektiv. Reklam är en del av vår kulturhistoria och har idag en given plats på Rum för Reklam.

Rum för Reklam är Sveriges arkiv för reklam och grafisk design, som idag finns på Landskrona museum. Här förvaltas en unik samling reklamhistoriskt material. Reklam är en viktig del av vår tids visuella kultur och vi arbetar med att tillgängliggöra detta kulturhistoriska material samt bevara och vårda det för framtiden.

Genom att studera reklam ur olika perspektiv; kulturella, historiska, ekonomiska och sociala, skapas möjlighet att tolka samhällets utveckling. I reklamen synliggörs ofta materiella förhållanden, sociala relationer och tankemönster både på individuell nivå och i vidare sammanhang. Det är en viktig pedagogisk uppgift att diskutera reklamens påverkan och roll i dagens samhälle, framför allt med barn och unga. 

Reklam!

I oktober 2017 öppnade den ny, permanent reklamhistoriska utställningen Reklam! på Landskrona museum. Med utgångspunkt i reklamen utforskar utställningen samhället och samtiden från 1900-talet fram till idag. 

Vad kan reklamen berätta för oss om dåtida och nutida ideal, trender, värderingar och behov? Och vilka exempel finns det på när reklam har brutit ny mark och varit en kraft i samhället? Film, radio, originalföremål och annonser visas tillsammans med digital teknik. Vi möter kreatörerna bakom minnesvärda kampanjer, och utforskar nya infallsvinklar på svensk form och reklam.

Om utställningen


Reklamsamlingen kommer att få en separat sida och blir sökbar på Digitalt Museum hösten 2021. För frågor kring samlingen kontakta reklam@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Rum för Reklam
reklam@landskrona.se

Minnesbanken 
0418-47 31 25

Landskrona museum
0418-47 31 20

Senast uppdaterad av Anne-Marie Fäldt