Om samlingen

Större delen av materialet är från mitten av 1900-talet och framåt.

Här finns allt från originalmaterial till färdiga produktioner, intervjumaterial och arbetsredskap. Samlingen består idag framförallt av annonser, affischer, Tv- & radioreklam, grafisk formgivning i form av förpackningar, böcker, m.m.
Reklamarkivet har två typer av samlingar och ett referensbibliotek:

  • Donationssamlingen: verk från cirka 60 donatorer, däribland Lars Hall, Per-Henry Richter, Olle Eksell och Ove Pihl samt reklambyråer som Ervaco och Blankings 
  • Vinnande bidrag från en av reklambranchens nationella tävlingar: Guldägget (1961-2019)
  • Facklitteratur och -tidskrifter 

Allt material tas om hand på samma sätt. Materialet monteras, vid behov, av från pannå eller dylikt. Det skannas och digitalfotograferas och skrivs in i en databas med alla uppgifter som finns om objektet. Därefter placeras materialet i lämplig miljö och förpackning i arkivet med inskrivningsnummer noterat. Det är viktigt att allt detta sker så att grundmaterialet kan förbli orört eftersom detta i många fall är mycket skört.

Kontakta oss om du är intresserad av att donera eller deponera material till reklamarkivet.


Titta i vår samling på nätet >

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Rum för Reklam
reklam@landskrona.se

Minnesbanken 
0418-47 31 25

Landskrona museum
0418-47 31 20

Senast uppdaterad av Anne-Marie Fäldt