Kulturtrappan

Utbud för skolan läsåret 2021/2022

Alla barn har rätt till kultur!

Kulturtrappan är framtagen för att ALLA barn och elever i Landskrona stad ska få möta och arbeta med kultur under sin skoltid. Modellen utgår från läroplanens intentioner om kultur i förskolan/skolan och alla barns rätt till kultur

I Kulturtrappan deltar Landskrona museum & konsthall, Landskrona teater, Kulturskolan, Landskrona bibliotek och Tycho Brahe-museet. I menyflikarna för respektive årskurs nedan finns mer information om det utbud som erbjuds. Genom Kulturtrappan garanterar verksamheterna att kunna ta emot samtliga elever i årskurs F-6 från Landskronas skolor under läsåret. Observera att en del av programmen endast är tillgängliga under begränsade perioder.

Mentorer, ansvariga klasslärare och rektorer ansvarar för att deras klass/skolor ska få möjligheten att ta del av Kulturtrappan under pågående läsår.

Kulturutbudet i trappan gäller för alla elever från årskurs F-6 i Landskronas skolor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt
Bokningsförfrågan  
Bokningsförfrågan

Vad vill ni boka?
Hur många är ni?
Vilket datum?

Teater för åk 1
Musik för åk 3
Film för åk 5
Kulturskolan
peter.cemjack@landskrona.se

Kultur & historia för åk 2
Foto & konst för åk 4

Landskrona museum och konsthall
BOKNING.MUSEUM@landskrona.se

Litteratur & språk för förskoleklass
Landskrona bibliotek
aili.lindkvist@landskrona.se

Kultur & vetenskap för åk 6
Tycho Brahe-museet
tycho.brahe@landskrona.se

Senast uppdaterad av Hannele Piirainen