Elev/vårdnadshavare

Vår förskoleklass är första etappen till framtiden.

Vi har goda förutsättningar för att arbeta med en röd tråd genom f-9 - att utveckla alla våra elever att nå sin högsta potential - för att nå stjärnorna.

Barn lär i alla sammanhang under hela dagen och därför har fritidshemmet en viktig roll barnens lärande. 

På Västervångskolan arbetar vi även med studie- och yrkesvägledning i alla årskurser. 

 


VÄLKOMNA!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout