Elevhälsan

På Västervångskolan har vi samlat alla kompetenser för att möta hela eleven hela dagen. Vi arbetar tillsammans för att skapa trygghet och trivsel samtidigt som vi strävar efter hög måluppfyllelse.

Elevhälsoteamet består av:

Tina Hohmann - kurator åk F-6

Camilla Tarrier - kurator åk 7-9

Ida Brönmark Riex - skolsköterska åk F-4

Annika Kunkel Åkerlund - skolsköterska åk 5-9

Sandra Dahlinger - studie och yrkesvägledare

Marie Erlandsson - skolpsykolog

Anna Svalin - specialpedagog

Marie Engkvist - speciallärare

 

Vi arbetar alla under tystnadsplikt vilket innebär att vi inte får föra vidare känsliga uppgifter om människors personliga förhållanden. Tystnadsplikten kan dock brytas genom vår anmälningsplikt. Alla som arbetar i skolan är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får veta att ett barn far illa.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Västervångskolan