SYV - hela skolans ansvar

”Det är framtiden jag är intresserad av, för det är där jag ska spendera resten av mitt liv” - Charles Franklin Kettering

Alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund (Skolverket, läroplan 2011 §2.6).

På Västervångskolan arbetar vi med studie- och yrkesvägledning i alla årskurser. Vi har en SYV-plan på skolan vars syfte är att ge eleverna den kunskap och de verktyg som behövs för att göra väl underbyggda val i framtiden. 

Vi har en ständigt föränderlig och utvecklande arbetsmarknad där nya yrken tillkommer och andra försvinner. För att handskas med denna arbetsmarknad och framtid behöver eleverna ha verktyg så som: nyfikenhet, uthållighet, flexibilitet och risktagande.  Man behöver känna till sina styrkor och svagheter, synliggöra vad man är bra på och intresserad av och ha kunskap om vilka vägar som finns att välja mellan för att göra väl underbyggda val. Detta arbetar vi alla på Västervångskolan med genom vår SYV plan.

Vår studie- och yrkesvägledare arbetar även med att informera om gymnasieskolan, gymnasieprogrammen och arbetsmarknaden samt hålla informationsmöte för vårdnadshavare om detsamma. Hon anordnar föreläsningar, temadagar och framtidsveckor som har med språkval, yrken och framtid att göra. Hon erbjuder också  enskilda vägledningssamtal med eleverna om deras gymnasieval och framtidstänk och stöttar dem genom valprocessen till gymnasieskolan.

Vill ni veta mer om gymnasieansökan, viktiga datum, meritpoäng, gymnasieprogrammen, öppna hus osv så finns all info här: www.skanegy.se

Öresundsgymnasiet i Landskrona hittar ni via denna länk: http://www.landskrona.se/invanare/forskola-utbildning/gymnasie/

 

Vår SYV heter Sandra Dahlinger. Välkomna att kontakta henne!


Telefon: 0418474166
E-mail: sandra.dahlinger@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Västervångskolan