Eriksgårdens förskola

Välkommen till Eriksgårdens förskola!

Vi vill utifrån barnens inflytande och intressen skapa lärmiljöer där leken står i centrum.

Med vårt entreprenöriella förhållningssätt utmanar vi barnen så att de utvecklas till självständiga individer.

Vi ger barnen trygghet och goda förutsättningar för ett lustfyllt och livslångt lärande.

Vi är en mångkulturell förskola där språket ständigt står i fokus.

Hjärtligt välkomma till oss.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Eriksgårdens förskola  
Kontakta Eriksgårdens förskola

Förskolechef:
Carina Stolt, tel 0418 47 43 77

Besöksadress:
Järnvägsgatan 69

Postadress:
Landskrona stad
Utbildningsförvaltningen
261 80 Landskrona

0418 47 00 00 (växel)

Fax: 0418 47 45 30


Specialpedagog:
Agneta Svärd, 0418 47 45 23

Assistent:
Annika Vesterberg, tel 0418 47 45 35
 
Avdelningarnas telefonnummer:
Solstrålarna, 0733 47 45 08
Trollebo, 0733 47 45 10
 
 
Hitta till oss  
Hitta till oss

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Eriksgårdens förskola