Om förskolan

Eriksgården är den lilla förskolan med vikänsla där barnens trygghet, omsorg och utbildning är av stor vikt. Vi är 48 barn fördelat på tre team.

 Vi strävar efter att bli en litteraturprofilförskola, vilket innebär att vi har ett nära samarbete med biblioteket samt utgår från en barnbok i vårt tematiska arbetssätt. Utöver vår litteraturprofilbok använder vi oss mycket av andra böcker, vi läser, berättar och leker med språket. För att främja barnens språkutveckling väljs böcker och läsmetoder på ett medvetet sätt i undervisningen/utbildningen. Böcker finns synliga och tillgängliga för barnen på olika ställen i lärmiljön och även inspirerande och inbjudande läsmiljöer. Genom att fånga det barnen visar intresse för i sagan utvecklas olika lärprocesser som för arbetet med boken framåt på olika sätt

Vi ger barnen trygghet och goda förutsättningar för ett lustfyllt lärande genom att vi bemöter varje barn som en unik individ och skapar en lärmiljö som är utforskande och likvärdig för alla. Vårt arbete utgår från läroplan för förskolan, Lpfö 18

               

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Eriksgårdens förskola