Frukostseminarium på teatern den 29 maj - fokus på Kronan

Landskrona är hett nu och tillväxten är stor. Många företag vill etablera sig här, inte minst i området Kronan där de befintliga företagen expanderar och många nya flyttar in.

 

Denna morgon kommer flera spännande företag som valt att etablera sig på Kronan att presentera sig och vi kommer också berätta om hur staden planerar för att göra plats för fler företag som vill hit. Vi kommer även beröra kompetensförsörjning, en utmaning som många företag delar och ställs inför när de växer.

Under morgonen medverkar de blivande landskronaföretagen Ecolean, Hexis, Visbil, OP System och Thomas Cook. Dessutom kommer Oatly, som redan finns på Kronan och växer snabbt, att berätta om sin utveckling och hur de blivit ett av världens mest innovativa företag.

Vi inleder med mingel och frukost i foajén klockan 07.45 och programmet pågår mellan 08.15- 09.45.

Varmt välkommen!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad