Information till företag med anledning av covid-19

Det har varit en utmanande tid för många företagare och Landskrona stad har genomfört olika stödinsatser för att underlätta. Det finns också möjligheter att få hjälp av regionala aktörer att utveckla nya affärsmodeller för att gå stärkt ur krisen.

Restriktioner och smittskyddsåtgärder har drabbat delar av näringslivet hårt under en lång period. Smittspridningen minskar nu kraftigt och Folkhälsomyndigheten har börjat lätta på restriktionerna. Men faran är inte över och det finns fortfarande begränsningar kvar. Tills dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa de allmänna råden och att undvika trängsel.

Folhälsomyndighetens hemsida kan du läsa om de nationella smittskyddsåtgärderna.

För att underlätta för det lokala näringslivet har Landskrona stad vidtagit en rad olika åtgärder. Följande insatser är aktuella just nu:

  • Vi efterskänker tillsynsavgifter för serveringstillstånd och avgift för markupplåtelse för uteservering 2021.

  • Landskrona stad erbjuder möjlighet att få anstånd med betalning av fakturor som avser avgifter och beställda tjänster och produkter. Landskrona stad kan även påskynda betalningar till sina leverantörer. Kontakta oss på redovisning@landskrona.se så har vi en dialog och gör vårt bästa för att vara behjälpliga.

  • Matchningsstöd genom Tillväxt Landskrona vilket innebär attarbetsgivare med övertalighet matchas med arbetsgivare med arbetskraftsbrist.
    Kontakta Tillväxt Landskrona

  • Utbildning i digitalisering för handlare, krögare och besöksnäring. Ny utbildning startar hösten 2021 och mer information kommer.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad