Information till företag med anledning av covid-19

Landskronas näringsliv drabbas hårt till följd av spridningen av coronaviruset. Många företagare har minskade intäkter och känner en stor oro. Landskrona stad följer utvecklingen noga och gör allt vi kan för att underlätta. På denna sida samlar vi information som rör dig som är företagare.

Här är exempel på åtgärder som vi vidtagit och vi ser även över möjligheterna för ytterligare insatser och kompletterar listan fortlöpande. 

Tillsyn

Vi senarelägger viss tillsyn inom följande områden:

  • Miljö, hälsa, livsmedel
  • Brandskydd
  • Serveringstillstånd

Du kan få anstånd med betalningen av fakturor avseende tillsynsavgifter till oktober månad.

Utökat serveringstillstånd samt markupplåtelse

För dig med en befintlig uteservering

  • Verksamhet med uteservering kan ställa i ordning denna redan nu.
  • Landskrona stad kommer att skjuta på debiteringen för markupplåtelse avseende uteserveringen till oktober månad.

Utökning av befintlig uteservering

  • Landskrona stad kommer att ge möjlighet att utöka serveringsytan, från april till och med september, samt ta bort avgiften för markupplåtelse och serveringstillstånd för den utökade ytan. Detta gäller på platser där det är möjligt. Eventuell utökad yta på annan plats avgörs i dialog med Landskrona stad.

Tillfälliga uteserveringar

  • Tillfälliga serveringar under sommaren får en halverad ansökningskostnad för serveringstillstånd och upplåtelse.

Tänk på att du som vanligt behöver ansöka om markupplåtelse hos Polisen. För snabbare hantering använd deras e-tjänst. Du kan också betala kostnaden över disk på polisstationen i Landskrona.

 

Tillfällig exponering utanför fysisk butik

Vi möjliggör för butiker att exponera produkter utomhus. Detta sker i samråd med Räddningstjänsten på Landskrona stad. Ring Räddningstjänstens kundtjänst på 0418-47 07 16 för att hitta en lämplig placering. Tänk på framkomligheten och använd gärna en sarg för att underlätta för synskadade.

Gäller som längst till och med 31 december. Med reservation för förändringar.

Betalning

Landskrona stad erbjuder möjlighet att få anstånd med betalning av fakturor som avser avgifter och beställda tjänster och produkter. Landskrona stad kan även påskynda betalningar till sina leverantörer. Kontakta oss på redovisning@landskrona.se så har vi en dialog och gör vårt bästa för att vara behjälpliga.

Det erbjuds möjlighet att skjuta på VA fakturor om du som kund begär anstånd. Kontakta NSVA på 010-490 97 00 eller mejla kundservice@nsva.se.

Lokalhyror

De större kommersiella fastighetsägarna i Landskrona för en löpande dialog med sina hyresgäster inom handel och restaurang om hur de kan underlätta. Individuella lösningar sker i dialog med din fastighetsägare.

Matchningsstöd genom Tillväxt Landskrona

Under rådande omständigheter vill vi bidra till ett fortsatt starkt näringsliv i Landskrona och hjälper till att matcha arbetsgivare med övertalighet med arbetsgivare med arbetskraftsbrist.

Är du som arbetsgivare intresserad av det kostnadsfria matchningsstödet?

Kontakta Tillväxt Landskrona

 

Kontaktuppgifter till Landskrona stad

Landskrona stad lägger löpande ut allmän information om coronaviruset på landskrona.se. Följ oss på Facebook för att få löpande information på
Landskrona näringsliv och LINC.

Läs och prenumerera på våra nyhetsbrev

Du kan också kontakta oss på avdelningen för tillväxt och kommunikation på 0418-47 08 90 eller 0709-47 04 16 eller maila på naringsliv@landskrona.se om du har några frågor.

Övrig viktig information för företag

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Information om smittspårning för chefer

Om en person med konstaterad covid-19 har varit i din verksamhet under en smittsam period har du som chef en viktig roll i att informera dem som varit utsatta för risk att smittas. Det är viktigt att ta del av informationen från Smittskydd Skåne innan det händer för att vara förberedd på vilka åtgärder som ska vidtas.  Läs mer

Vi sänder live från stadskärnan  
Vi sänder live från stadskärnan

Senast uppdaterad av Annika Rundblad