Områden för etablering

De senaste åren har Landskronas näringsliv utvecklats mycket positivt. Landskronas unika geografiska läge, tillgänglig kommunal mark och attraktiva priser är några av skälen till att fler företag väljer att etablera sig just här.

I Landskrona finns lediga industritomter. Dessa säljs med byggnadsplikt, d v s att köparen måste bebygga marken och starta en verksamhet på platsen. 

I kartöversikten nedan kan du se vilka områden som tydligast vuxit fram som verksamhetsområden under senare år och vilken typ av företag och branscher som bildat kluster inom de olika geografiska områdena.

1. Kronan
2. Varvsudden och Västra industriområdet
3. Östra industriområdet och Örja
4. Weibullsholm
5. Norra industriområdet
6. Hilleshögs verksamhetsområde

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen  
Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Mark-och exploateringschef'
Fredrika Klevborn
0418-47 35 75
fredrika.klevborn@landskrona.se

 

Kontakta tillväxt- och näringsliv  
Kontakta tillväxt- och näringsliv

Näringslivsenheten
Tillväxt- och kommunikation
Stadshuset, Drottninggatan 7
E-post: naringsliv@landskrona.se

Näringslivschef
Anna Classon
anna.classon@landskrona.se
0418-47 00 80

Näringslivsutvecklare
Annika Rundblad
annika.rundblad@landskrona.se
0418-47 08 90

Näringslivsutvecklare
Anders A Ekblom
anders.ekblom@landskrona.se
0418-47 04 16

Assistent
Emma Ljungstrand
emma.ljungstrand@landskrona.se
0709-470418

Senast uppdaterad av Annika Rundblad