Hilleshögs verksamhetsområde

Längs med järnvägen vid Hjalmar Brantings väg och Syngentaområdet finns mark som lämpar sig för icke-störande verksamheter. Marken avstyckas efter behov. Förutom ett antal företag finns även en bowling/curlinghall med restaurang i området. Avstånd till både Landskronas norra avfart till E6 och till centrum är cirka 2 km. Vid Öresund en kort bit från området växer ett nytt bostadsområde fram, Norra Borstahusen. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Hilleshögs verksamhetsområde  
Hilleshögs verksamhetsområde

Senast uppdaterad av Annika Rundblad