Hilleshögs verksamhetsområde

I Landskronas norra del finns Hilleshögs verksamhetsområde som del består av de äldre delarna längs Hjalmar Brantings väg samt av det nyare området som är under planering, placerat mellan Norra Borstahusen och Karlslund.

Hilleshög österifrån.JPG

Vid Landskronas norra infart, fem minuter från E6, finns mark som lämpar sig för kontorsverksamhet och service. Förutom ett antal företag finns även en bowling/curlinghall med restaurang i området. I området har de senaste åren en stor bostadsutveckling och expansion skett med den nya stadsdelen Norra Borstahusen.  

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad