Övriga verksamhetsområden

  • Stationsområdet
    Vid järnvägsstationen i östra delen av Landskrona finns ett antal företag inom dagligvaruhandel och volymhandel. Här finns även ett företagshus Linc med en inkubator för små kunskapsintensiva tjänsteföretag. Området är beläget mellan Weibullsholm och Norra industriområdet cirka 1,5 km från stadskärnan. 

  • Asmundtorps företagspark
    Kommunal mark för icke störande småindustri finns.

  • Häljarps företagspark
    Kommunal detaljplanerad mark finns.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad