Weibullsholms företagsområde

Weibullsholm är ett företags- och handelsområde mellan stadskärnan och E6 som har vuxit snabbt med ytterligare planerad tillväxt de kommande åren.

Landskronaindustrimark Weibullsholm.jpgUnder senare år har ett handelsstråk vuxit fram längs Landskronas södra infart. Här finns ett flertal stormarknader och butiker för volymhandel samt service.

Området ligger på gångavstånd från stadskärnan och stationen och har även goda kollektivförbindelser. 

Weibullsholm kommer de närmaste åren att kopplas samman med stationsområdet. Här finns möjlighet för ytterligare etableringar inom handel och kontor. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad