Checklista för företag inför brexit

Brexit2.png

Kommer ditt företag beröras av brexit? Då kan du ha god hjälp av den checklista som Europeiska kommissionen har tagit fram med allt du behöver tänka på.

Alla företag som kommer att beröras av en eventuell brexit behöver förbereda sig och vidta en rad åtgärder för att undvika avbrott i verksamheten. Checklistan som tagits fram av Europeiska kommissionen berör bland annat frågor om tull och skatter.

Checklistan

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad