Dagligvaruhandeln ökar i Landskrona city

Landskronas handel i stadskärnan har ökat med hela 16,6% tack vare en växande försäljning av livsmedel och andra dagligvaror.

Sällanköpshandel minskar i nästan alla stadskärnor, men på många håll växer i stället dagligvaruhandeln enligt ny statistik från Fastighetsägarna Syd.

Konkurrensen från externhandeln är hård och sällanköpshandeln minskar i 11 av 13 större städer i Skåne, Blekinge och Kronoberg. Men i i flera stadskärnor kompenserades tappet av en ökad försäljning inom dagligvarubutikerna. Näst mest i regionen ökade Landskrona med 16,6% efter Karlshamn som ökade hela 35,8 %.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad