Därför ska du gå på vår värdskapsutbildning

Vi vill inte att du ska vara bra. Vi vill att du ska vara bäst. Genom att visa goda exempel och kreativa förslag är målet att ge dig möjligheter till att utveckla ditt bemötande med kunder för att öka kalibern på ditt värdskap.

Värdskapsutbildningen vänder sig till dig som arbetar inom service och tjänsterelaterad näring eller handel, och till dig som kommunanställd jobbar med turister eller kunder. Du är varmt välkommen till vår Värdskaputbildning som vi arrangerar i samverkan med våra grannkommuner i Helsingborg Business Region.
 
Under utbildningen kommer vi att analysera handlingssätt som ger verksamheter hög kundnöjdhet, förhållningssätt som ger högre grad av återkommande gäster/kunder, och yrkesutövning som ger högre snittnota och bättre försäljning än genomsnittet. Från dem ska vi lära.
 
Utbildningen kommer att bedrivas på tre platser i nordvästra Skåne: Båstad, Helsingborg och Landskrona. Värdskapsutbild-ningen subventioneras av Helsingborg Business Region så priser på anmälningsavgiften är endast 400 kronor.
 
Efter avslutad utbildning kommer deltagarna diplomeras av utbildningsanordnaren Akademi Båstad uppdragsutbildning.

Läs mer och anmäl dig!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad