Finsam söker fler arbetsplatsambassadörer och sociala företag

Tredje omgången av ambassadörsutbildningen börjar med internat den 19-20 september på Röstångagården. Utbildningen är finansierad av Finsam och är kostnadsfri.

Finsam är ett finansiellt samordningsförbund bildat för att samordna gemensamma insatser kring rehabilitering. I förbundet ingår Landskrona stad, Svalövs kommun, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan.  Målet är att bidra till att öppna arbetslivet för de människor som har svårigheter att få tillträde till arbetsmarknaden och skapa fler goda arbetsplatser.

Ambassadörskonceptet är ett mycket framgångsrikt koncept som ger människor som står långt från arbetsmarknaden tillträde till en arbetsplats och social samvaro med andra. Genom att utbilda nyckelpersoner ute på företag till ambassadörer utvecklas personalen till att ta ett större samhällsansvar och skapa ett öppnare arbetsliv. 

Läs mer

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad